1.
Dahlback J, Olstad HB, Sylte AL, Wolden A-C. Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole: [Challenges and opportunities in the meeting point between vocational teacher education and upper secondary school practice]. NJVET [Internet]. 2018 Dec. 5 [cited 2022 Jan. 26];8(3):57-7. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/377