1.
Walkert M. Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning: [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]. NJVET [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2022 Jan. 18];8(3):160-74. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/383