1.
Andersén A, Asghari H, Petersson M. Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]. NJVET [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2022 Jan. 26];8(3):98-123. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/384