1.
Iversen JV, Hammer Johannessen W. Utvikling av profesjonskompetanse: Estetiske læreprosesser i yrkesfaglærerutdanning: Developing professional competence: Aesthetic learning processes in vocational teacher education. NJVET [Internet]. 2023 Oct. 12 [cited 2024 Jun. 19];13(2):26-44. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/4320