1.
Hanssen G. Opplevelse av sammenheng i fag- og yrkesopplæring: Et longitudinelt perspektiv: [Sense of coherence in vocational education and training: A longitudinal perspective]. NJVET [Internet]. 2023 Sep. 6 [cited 2024 May 21];13(2):1-25. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/4543