1.
Asghari H, Berglund I. Svensk yrkeslärarutbildning efter reformen 2011: Lärarstudenters uppfattningar om antagning, VFU och läraranställning: [Swedish vocational teacher education after the reform 2011: Teacher students’ perceptions of admission, practicum internship and teacher appointment]. NJVET [Internet]. 2020 May 12 [cited 2022 Jan. 21];10(2):21-43. Available from: https://njvet.ep.liu.se/article/view/999