Unge voksnes beslutningsprocesser i relation til frafald: En empirisk undersøgelse blandt unge voksne i erhvervs- og almen voksenuddannelse

[Young adults’ decision processes in relation to drop out:An empirical study among young adults in vocational education and training and basic general adult education]

Authors

  • Bjarne Wahlgren Aarhus Universitet, Danmark
  • Vibe Aarkrog Aarhus University
  • Kristina Mariager-Anderson Aarhus Universitet, Danmark
  • Susanne Gottlieb Aarhus Universitet, Danmark
  • Christian H. Larsen Aarhus Universitet, Danmark

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188198

Keywords:

Drop out, decision-making process, young adults, vocational education and training, adult learning.

Abstract

Dropout is a substantial and permanent problem in educational policy. As a consequence, dropout is a recurrent theme in educational research projects including a current Danish research project about dropout among young adults in vocational education and training and basic general learning for adults. Research into dropout mostly focuses on reasons for dropping out and only to a small degree on the students’ considerations and decision-making processes in relation to dropout, the latter being the focus in this research project.

Focusing on the student decision-making processes, the article presents the results of an empirical study based on interviews with 35 students who were considered to be at risk of dropping out. Four categories of decision-making process were derived from the empirical data: the stable course and the unstable courses which include three types of development: the positive development, the turbulent development, and the negative development. The decision-making process is guided by several factors. However, students’ goal-orientation seem to be crucial in order to understand the structure and direction of the decision-making process. The types of development are discussed, concluding in implications for further research as well as for practice.

Author Biography

Vibe Aarkrog, Aarhus University

Associate professor Department of education

References

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. (2014). Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, 24. februar 2014.

Alexander, K.L., Entwisle, D.R. & Horsey, C.S. (1997). From first grade forward: Early foundations of high school dropout. Sociology of Education, 70(2), 87–107. https://doi.org/10.2307/2673158

Alivernini, F. & Lucidi, F. (2011). Relationship between social context, self-efficacy, motivation, academic achievement, and intention to drop out of high school: A longitudinal study. The Journal of Educational Research, 104(4), 241–252. https://doi.org/10.1080/00220671003728062

Brown, R. & Katznelson, N. (2011). Motivation i erhvervsuddannelserne. København: Erhvervsskolernes forlag.

Byrnes, J. & Miller, D. (2001). Adolescents’ decision making in social situations: A self-regulation perspective. Journal of Applied Developmental Psychology, 22(3), 237–256. https://doi.org/10.1016/S0193-3973(01)00082-X

Caprara, G.V., Fida, R., Vecchione, M., Bove, G.D., Vecchio, G.M., Barbaranelli, C. & Bandura, A. (2008). Longitudinal analysis of the role of perceived self-efficacy for self-regulated learning in academic continuance and achievement. Journal of Educational Psychology, 100(3), 525–534. https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.3.525

Cedefop. (2016). Leaving education early: Putting vocational education and trainingcentre stage. Volume I: Investigating causes and extent. Cedefop research paper no. 57. Luxembourg: Publications Office.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education. New York: Routledge.

DI, UU Danmark og AE. (2016). Kortlægning af unges uddannelsesveje. Dansk Industri, UU Danmark og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ekspertgruppen. (2017). Bedre veje til en ungdomsuddannelse: Opsummering af anbefalingsområder til regeringen. Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Hentet 5. Juni 2018 fra www.uvm.dk

EVA. (2017). Studiestartens betydning for frafald på videregående uddannelser. København: Danmarks Evalueringsinstitut. Hentet 5. Juni 2018 fra www.eva.dk

Evans, I. & DiBenedetto, A. (1990). Pathways to school drop out: A conceptual model for early prevention. Special Services in School, 6(1–2), 63–80.

Fine, M. (1991). Framing dropouts: Notes on the politics of an urban public high school. Albany: State University of New York Press.

Finn, J.D. (1989): Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117–142. https://doi.org/10.3102/00346543059002117

Jensen, T.P. & Humlum, M. (2010). Frafald på de erhvervsfaglige uddannelser: Hvad karakteriserer de frafaldstruede unge? København: AKF.

Jensen, T.P., Husted, L., Kamstrup, A.K., Haselmann, S. & Daugaard, S.M. (2009). Unges frafald på erhvervsskolerne: Hvad gør de gode skoler? København: AKF.

Jensen K.B., Jensen, T.P. & Kolodziejczyk, C. (2010). Frafald på professionsbacheloruddannelserne. København: AKF.

Jimerson, S., Egeland, B., Sroufe, L.A. & Carlson, B. (2000). A prospective longitudinal study of high school dropouts examining multiple predictors across development. Journal of School Psychology, 38(6), 525–549. https://doi.org/10.1016/S0022-4405(00)00051-0

Katznelson, N., Brown, R. & Vestergaard, A.L. (2011). Ungdom på erhvervsuddannelserne. København: Erhvervsskolernes forlag.

Kristensen, M. (2013). Elevers forklaringer på, hvorfor de afbryder et uddannelsesforløb. København: Region Hovedstaden.

Lamb, S. (2011). School dropout and inequality. I S. Lamb, E. Markussen, R. Teese, N. Sandberg & J.Polesel (Red.) (2011), School dropout and completion: International comparative studies in theory and policy (s. 369–390). Ney York: Springer, Science/Business Media.

OECD. (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2018). Youth not in employment, education or training (NEET). Hentet 5. Juni 2018 fra https://doi.org/10.1787/72d1033a-en

Otis, N., Grouzet, F. & Pelletier, L.G. (2005). Latent motivational change in an academic setting: A 3-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 97(2), 170–183. https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.2.170

Rumberger, R. (2011). Dropping out: Why students drop out of high school and what can be done about it. Cambridge: Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674063167

Søndergaard, N.M, Andersen, H.L., Slottved, S., Friche, N., Kollin, M.S., Greve, J., Larsen, K.S., Hjermov, P., Madsen, A.S. & Andersen, V.N. (2017). Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen. København: KORA og EVA.

Downloads

Published

2018-06-11

How to Cite

Wahlgren, B., Aarkrog, V., Mariager-Anderson, K., Gottlieb, S., & Larsen, C. H. (2018). Unge voksnes beslutningsprocesser i relation til frafald: En empirisk undersøgelse blandt unge voksne i erhvervs- og almen voksenuddannelse: [Young adults’ decision processes in relation to drop out:An empirical study among young adults in vocational education and training and basic general adult education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 98–113. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188198

Issue

Section

Peer-reviewed research articles