FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen

Authors

  • Halvor Spetalen HiOA, Pb 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway
  • Oddlaug Ledsaak HiOA, Pb 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway
  • Eldbjørg Schøn HiOA, Pb 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway
  • Bjørn Eben HiOA, Pb 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway
  • Daniel Bødtker-Lund HiOA, Pb 4 St. Olavs Plass, 0130 Oslo, Norway

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a1

Keywords:

FoU, yrkesfaglærerutdanning

Abstract

Denne artikkelen bygger på et FoU prosjekt gjennomført ved yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag (YFL RM-fag) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden april 2011 til mai 2012. Prosjektet hadde flere formål: 1) styrke FoU kompetansen blant lærere som leder yrkesfaglærerutdanningen i restaurant- og matfag ved HiOA. 2) samle og systematisere grunnleggende kunnskap (baseline) om forhold ved den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag (RM-fag), 3) knytte yrkesfaglærerstudentenes bachelorarbeider til den innsamlede empirien slik at resultatene fra baselineundersøkelsen utdypes gjennom studentenes bacheloroppgaver, og 4) utvikle yrkesfaglærerstudentenes FoU kompetanse gjennom aktiv deltakelse i konkrete forskningsoppgaver. Erfaringene så langt er at FoU-prosjektet har gitt mer systematisk kunnskap om den skolebaserte delen av yrkesopplæringen i restaurant- og matfag, økt kompetanse i å gjennomføre forskningsprosesser og samtidig utviklet en arbeidsform der yrkesfaglærerstudentene er medforskere på en naturlig måte.

References

Høgskolen i Oslo & Høgskolen i Akershus. (2010). Strategi for universitetssatsing : Èn høgskole på vei mot universitet. Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus.

Johannessen, A., Tufte, P. A., & Kristoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt.

NIFU STEP. (2009) spesialundervisningen i videregående skole etter kunnskapsløftet – sluttrapport. Hentet 23. mai 2012 fra http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Forskningsrapporter/NIFU/Spesialundervisningen-i-videregaende-opplaring-etter-Kunnskapsloftet-2009/

St. meld. Nr. 11 (2008-2009). Læreren Rollen og utdanningen.

Universitets- og høgskolerådet. (2010). Utdanning + FoU = Sant. Universitets- og høgskolerådet.

Downloads

Published

2012-04-24

How to Cite

Spetalen, H., Ledsaak, O., Schøn, E., Eben, B., & Bødtker-Lund, D. (2012). FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a1

Issue

Section

Magazine article