Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning

Authors

  • Helena Tsagalidis

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a4

Keywords:

yrkeslärare, restaurang- och serveringsutbildning, frågandepraktik, frågetypologi, kunskapsformer, kunnandenivåer, relationer mellan frågande och bedömning

Abstract

I artikeln kartläggs de frågor professionella yrkeslärare inom restaurang- och serveringsutbildning i gymnasieskolan ställde till sina elever i en autentisk undervisningssituation. Syftet var att klassificera och analysera frågorna med hjälp av frågetypologi, kunskapsformer och kunnandenivåer och dra slutsatser om relationer mellan frågande och bedömning. Empirin baseras på videofilmer i vilka undervisande yrkeslärare medverkar. Resultatet visar att yrkeslärarna främst ställde informationssökande frågor och därefter handlingsfrågor i syfte att dels kontrollera förmågan att genomföra uppgiften i enlighet med given tidplan, dels hur eleven lyckas med resultatet. Retroaktiva frågor ställdes mycket sällan även om de anses vara utvecklande för yrkeskunnande.

References

Aristoteles. Den Nicomachiska etiken. (övers. M. Ringbom1967). Göteborg: Daidalos.

Black, P. & Harrison, C. & Lee, C. & Marshall, B. & Wiliam, D. W. (2003). Assessment for Learning: Putting it into practice. Maidenhead, UK: Open University Press.

Christensen, R. & Garvin, D. & Sweet, A. (eds.) (1991).The Discussion Teacher in Action: Questioning, Listening, and Response. In Education for Judgment: The Artistry of Discussion Leadership. Boston, Massachusetts: Harvard Business SchoolPress. pp.153-172.

Darling-Hammond, L. & Barron, B. & Pearsson, P.D. & Schoenfeld A.H. & Stage, E.K. Zimmerman, T.H. & Tilson, J.L.  (2008). Powerful Learning: What we know about teaching for understanding. San Francisco CA: Jossey-Bass.

Dysthe, O. (2007). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Löfgren, R. & Lindberg, V.(2012). Bedömningshandlingar i två klassrum. I Eriksson, I. (red) & Berg, A. & Danielsson, K. & Ekvall, U. & Lindberg, V. & Löfgren, R. & Ståhle, Y. Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor. Stockholm: Stockholms universitets förlag.

Forsberg, E. & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om bedömning – en kartläggning. Vetenskapsrådet.

Hildebrand, G. M. & Murphy, P. & F. & Gipps, C. V. (eds) (1996). Redefining achievement. Equity in the classroom: towards effective pedagogy for girls and boys pp. 149-172. Falmer Press, London.

Leahy, S. & Wiliam, D. W. (2009). From teachers to schools: scaling up professional development for formative assessment. Paper presented at AERA 2009. (www.dylanwiliam.net)

Marton, F. & Dahlgren L-O. & Svensson, L. & Säljö, R. (1999). Inlärning och omvärldsuppfattning. Stockholm: Prisma.

Molander, B. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos AB.

Rosengren, M. (2002). Doxologi: en essä om kunskap. Åstorp: Rhetor.

Saugstad, T. (2006). Aristoteles tankar om yrkesutbildning. I Bronäs, A. och Selander, S. (Red.) Verklighet: Teori och praktik i lärarutbildning. Finland: Nordstedts Akademiska Förlag.

Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books, Inc.

Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Schön, D. (1995). The reflective practitioner: How professionals think in action. (reprint.) Aldershot: Arena.

Tienken, C. H., Goldberg, S. & DiRocco, D. (2010). Questioning the questions. Education Digest. Vol. 75: 9.

Walsh, J. A. & Sattes, B. D. (2011). Thinking Through Quality Questioning: Deepening Student Engagement. USA: Thousand Oaks, CA Corwin.

Walsh, J. A. & Sattes, B. D. (2005). Quality Questioning: Research-Based Practice to Engage Every Learner. USA: Thousand Oaks, A Sage Publications Company Corwin Press.

Volanen, V. M. (2006). Filoteknia ja kysymys sivistävästa työsta. Koulutuksen tutkimuslaitos.

(Filoteknia och frågan om arbete som bildning.) Jyväskylä: Jyväskylän Yliopistopaino.

Published

2012-04-24

How to Cite

Tsagalidis, H. (2012). Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.12v2i1a4

Issue

Section

Peer-reviewed research articles