Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse

[Developing professional identity during vocational teacher education]

Authors

  • Henriette Duch VIA University College, Denmark

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166114

Keywords:

Professional identity, vocational teacher, teacher education, case study, focus group interview

Abstract

New vocational teachers in Denmark already have an education when they become teachers. They also have several years of work experience. Regardless of educational background and employing college, they have to attend the same course when they are employed at a vocational college. It is mandatory to complete the Diploma of Education in four years. During that course, the teacher is in transition to become a professional vocational teacher. Drawing on theories of identity the aim is to analyse the development of a professional identity. The terms ‘professional identity’, ‘personal identity’ and ‘identity of the profession’ are defined.

The main finding is that vocational teachers develop new ways to act and think. They develop the professional identity in interaction with colleagues and students from other vocational colleges, but the development is individual.

The research project takes a qualitative approach. Four vocational colleges are selected as cases of maximum variations, and focus group interviews are conducted at each college.

References

Abbott, A. (1988). Introduction. I The system of professions: an essay on the division of expert labor (s. 1–31). Chicago: University of Chicago Press.

Avis, J., & Bathmaker, A. (2006). From trainee to FE lecturer: trials and tribulations. Journal of Vocational Education & Training, 58(2), 171–189. DOI: 10.1080/13636820600799619

Bathmaker, A., & Avis, J. (2007). ‘How do I cope with that?’ The challenge of ‘schooling’ cultures in further education for trainee FE lecturers. British Educational Research Journal, 33(4), 509–532. DOI: 10.1080/01411920701434037

Bathmaker, A., & Avis, J. (2013). Inbound, outbound or peripheral: the impact of discourses of ‘organisational’ professionalism on becoming a teacher in English further education. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 34(5), 731–748. DOI: 10.1080/01596306.2013.728367

Bourdieu, P. (1996). Refleksiv sociologi: mål og midler. København: Hans Reitzel.

Cedefop (2009). Modernising vocational education and training. Fourth report on Vocational Education and Training Research in Europe: Synthesis Report. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Cedefop (2015). Stronger VET for better lives: Cedefop´s monitoring report on vocational education and training policies 2010-2014. Luxembourg: Publication Office of the European Union.

Charmaz, K. (2009). Shifting the Grounds. Constructivist Grounded Theory Methods. I J.M. Morse, P.N. Stern, J. Corbin, B. Bowers, K. Charmaz, & A.E. Clarke (Red.), Developing grounded theory: the second generation (s. 127–154). Walnut Creek: Left coast Press.

Danmarks Evalueringsinstitut [EVA] (2015). Nye krav til de pædagogiske kompetencer. Lokaliseret 18/1 2016 på

https://www.eva.dk/projekter/2013/undersogelse-af-loft-af-den-grundlaeggende-paedagogiske-kompetence-til-diplomniveau/download-hovedrapporten/nye-krav-til-de-paedagogiske-kompetencer.

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 248–273. DOI: 10.1080/158037042000225245

Etzioni, A. (1969). Preface. I The semi-professions and their organization: teachers, nurses, social workers (s. v–xvii). London: Collier-Macmillan.

Fejes, A., & Köpsén, S. (2014). Vocational teachers’ identity formation through boundary crossing. Journal of Education and Work, 27(3), 265–283. DOI: 10.1080/13639080.2012.742181

Flyvbjerg, B. (2010). Fem misforståelser om casestudiet. I S. Brinkmann, & L. Tanggaard (Red.), Kvalitative metoder: en grundbog (s. 463-488). København: Hans Reitzel.

Freidson, E. (2001). Professionalism: the third logic. Cambridge: Polity.

Halkier, B. (2008). Fokusgrupper. 2 edn. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Hansbøl, G., & Krejsler, J. (2008). Konstruktion af professionel identitet – en kulturkamp mellem styring og autonomi i et markedssamfund. I L. Moos, J. Krejsler, & P. Fibæk Laursen (Red.), Relationsprofessioner: lærere, pædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere og mellemledere (s. 19–58). København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. I A. Molander, & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 321–332). Oslo: Universitetsforlaget.

Heggen, K., Smeby, J., & Vägen, A. (2015). Coherence: a longitudinal approach. I J. Smeby, & M. Sutphen (Red.), From Vocational to Professional Education (s. 70–88). New York: Routledge.

Illeris, K. (2012). Kompetence: hvad, hvorfor, hvordan? 2 edn. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2), 194–211. DOI: 10.1080/13636820.2014.894554

Kristiansen, S., & Krogstrup, H.K. (2015). Deltagende observation: introduktion til en forskningsmetodik. Livonia: Hans Reitzel.

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interview: introduktion til et håndværk. 2 edn. København: Hans Reitzel.

Lave, J., & Wenger, E. (2003). Situeret læring. I Situeret læring - og andre tekster (s. 13-103). København: Hans Reitzel.

Louw, A.V. (2013). Pedagogical practices in VET: between direct and indirect teacher approaches. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), artikel 5.

Mead, G.H. (2005). Jeg´et og Mig´et. I Sindet, selvet og samfundet (s. 201–205). København: Hans Reitzels Forlag.

Molander, A., Terum, L. I. (2008). Profesjonsstudier – en introduksjon. I A. Molander, & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 13-27). Oslo: Universitetsforlaget.

Neergaard, H. (2007). Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser. 2 edn. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Rasmussen, P. (2014). Lifelong learning policy in two national contexts. International Journal of Lifelong Education, 33(3), 326–342. DOI: 10.1080/02601370.2014.896088

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance (2014). Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Lokaliseret 18/1 2016 på http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2014/Feb/140224-Ambitioes-erhversuddannelsesreform-paa-plads.

Riessman, C.K. (1993). Narrative analysis. Newbury Park: Sage.

Robson, J. (1998). A profession in crisis: status, culture and identity in the further education college. Journal of Vocational Education & Training, 50(4), 585–607. DOI: 10.1080/13636829800200073

Robson, J., Bailey, B., & Larkin, S. (2004). Adding value: investigating the discourse of professionalism adopted by vocational teachers in further education colleges. Journal of Education and Work, 17(2), 183–195. DOI: 10.1080/13639080410001677392

Schön, D.A. (2013). Uddannelse af den reflekterende praktiker: tiltag til en ny udformning af undervisning og læring for professionelle. Århus: Klim.

Smeby, J. (2008). Profesjon og utdanning. I A. Molander, & L.I. Terum (Red.), Profesjonsstudier (s. 87–102). Oslo: Universitetsforlaget.

Smeby, J., & Heggen, K. (2014). Coherence and the development of professional knowledge and skills. Journal of Education and Work, 27(1), 71–91. DOI: 10.1080/13639080.2012.718749

Uddannelses- og forskningsministeriet (2014). Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. LBK nr 578 af 01/06/2014. Lokaliseret 18/1 2016 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163396.

Uddannelses- og forskningsministeriet (2015). Den danske kvalifikationsramme. Lokaliseret 18/1 2016 på http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer.

Undervisningsministeriet, (2010). Informationsbrev om den pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik. København: Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. Lokaliseret 18/1 2016 på http://www.hl.dk/sites/default/files/documents/uddannelse/Orienteringsbrev_om_PD_1_fra_UVM.pdf.

Undervisningsministeriet (2014). Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK nr 1010 af 22/09/2014. Lokaliseret 18/1 2016 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802.

Wackerhausen, S. (2002). Professionsidentitet, uddannelse og humanisme. I Humanisme, professionsidentitet og uddannelse – i sundhedsområdet (s. 51–65). København: Hans Reitzel.

Vähsantanen, K., Saarinen, J., & Epeläpelto, A. (2009). Between school and working life: Vocational teachers´ agency in boundary-crossing settings. International Journal of Educational Research, 48(6), 395–404. DOI: 10.1016/j.ijer.2010.04.003

Downloads

Published

2016-01-21

How to Cite

Duch, H. (2016). Professionel identitetsudvikling gennem uddannelse til erhvervsskolelærer i en empirisk undersøgelse på en diplomuddannelse: [Developing professional identity during vocational teacher education]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 6(1), 14–31. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166114

Issue

Section

Peer-reviewed research articles