Verkstaden som skola eller skolan som verkstad: Om produktion som pedagogisk praktik i svensk yrkesutbildning

[The workshop as school or the school as workshop: Production as educational practice in Swedish vocational education and training]

Authors

  • Åsa Broberg Stockholm University, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166246

Keywords:

Workshop school, production, pedagogical practice, history of VET, materiality of schooling

Abstract

The workshop school was a particular form of education in the Swedish vocational education system of 1918. It was established and developed over a period of 50 years before it disappeared in the upper secondary reform of 1968. The workshop school differed, in many respects, from the kind of school workshops of today where students attain most of their vocational practice. It was not unusual that the workshop schools operated as small business enterprises on the local market, even when the municipality was the organizer of the education. The wide scope of this article is about this historical phenomenon. The aim is to investigate the production as a pedagogical tool through the artefacts and spaces of the workshop school. This is done within the theoretical framework materiality of schooling, a perspective that can be described as school archaeology. City- or municipal archives hold a treasure trove of photographs and narratives from the era of workshop schools in Sweden. They reveal how production shaped the content and relations to society in a very different way from the vocational training that takes place in the modern school workshop.

References

Källor, otryckt material

Muntliga källor

Öjersson, B. Byalaget Älvan. Samtal februari 2012.

Skriftliga källor och bildmaterial

Landstingsarkivet i Stockholm (LA) 6 Centrala verkstadsskolan i Häggvik

A1 Styrelsens protokoll med bilagor Protokoll först vid sammanträde 12/11 1962.

Stockholms stadsarkiv (SSA) 1022 Lärlings- och yrkesskolstyrelsen (LYS)

A1A, Styrelsens protokoll 10/1 1922, bilaga A1.

A1A, Styrelsens protokoll 11/6 1940.

A1A, Styrelsens protokoll 20/8 1957.

A2A, Nämndprotokoll Mekaniska verkstads- och instrumentmakarskolan 18/4 1932.

A2A, Nämndprotokoll Mekaniska verkstads- och instrumentmakarskolan 17/2 1949, bilaga 5.

F5 Fotografier.

Källor, tryckt material

Offentliga utredningar

SOU 1938:26. Verkstadsskolutredningen (VU).

Artiklar i Tidskrift för praktiska ungdomsskolor (TPU/YRBI)

Verkstadsskolor och verkstadskurser 2:1928.

Östanåpojkarna byggde själva sitt elevhem 4:1945, s. 113.

Centrala verkstadsskolan i Karlskrona invigd 9:1952, s. 215.

Katrineholm landets första inbyggda verkstadsskola 8:1956, s. 244.

Södertälje yrkesskola – ett alltför bra provisorium 6:1958, s. 184.

Systematisering i teori och praktik 8:1958, s. 261.

Minnesböcker

Elveström, V. (Red.) (1995). Från murslev till dataskärm – några eldsjälar inom Göteborgs yrkesutbildning berättar. Göteborg: Utbildningsförvaltningen Göteborg.

Hansson, N., Ström, S. & Werlemark, B. (Red.) (1996). Lära för livet: Centrala verkstadsskolan i Karlskrona. Karlskrona: Karlskrona Skolhistoriska Förening.

Larsson, S-A. (Red.) (1991). Från yrkesskola till S:t Eriks gymnasium: En minnesbok om industri- och hantverksutbildningen i Stockholm. Stockholm: S:t Eriks gymnasium.

Litteratur

Ambjörnsson, R. (2001). Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Berner, B. (1989). Kunskapens vägar: Teknik och lärande i skola och arbetsliv. Lund: Arkiv.

Billett, S. (1994). Situated learning in the workplace: Having another look at apprenticeship. Industrial and Commercial Training, 26(11), 9–16. DOI: 10.1108/00197859410073745

Billett, S. (1995). Workplace learning: Its potential and limitations. Education and Training, 37(4), 20–27. DOI: 10.1108/00400919510089103

Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher, 18(1), 32–42. DOI: 10.3102/0013189X018001032

Burke, C. & Grosvenor, I. (2008). School. London: Reaction Books.

De Geer, H. (1978). Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden. Stockholm: SNS.

Ferguson, E.S. (1993). Engineering and the mind's eye. Cambridge: The MIT press.

Larsson, L. (2001). Industri- och hantverksutbildning under två sekel. Uppsala: ÅSU.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press DOI: 10.1017/CBO9780511815355

Lawn, M. & Grosvenor, I. (Red.) (2005). Materialities of schooling Design – Technology – Objects – Routines. Oxford: Symposium Books.

Linde, G. (2000). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur.

Lundahl, L. (1997). Efter svensk modell: LO, SAF och utbildningspolitiken. Umeå: Borea.

Margolis, E. & Fram, S. (2007). Caught napping: Images of surveillance, discipline and punishment on the body of the schoolchild. History of education, 36(2), 191–211. DOI: 10.1080/00467600601171401

Martínez, P.L.M. (2005). History of School desk development in terms of hygiene and pedagogy in Spain. I M. Lawn & I. Grosvensor (Red.) Materialities of schooling Design – Technology – Objects – Routines (s. 71–96). Oxford: Symposium Books.

Nilsson, A & Svärd, B. (1991). The quantitative development of vocational education in Sweden 1950–1990. Lund: Lunds universitet.

Nilsson, L. (1981). Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv: yrkesutbildningens utveckling från skråväsendets upphörande 1846 till 1980-talet samt tankar om framtida inriktning. Göteborg: Göteborgs universitet.

Olofsson, J. (2001). Partsorganisationerna och industrins yrkesutbildning 1918–1971 – en svensk modell för central trepartssamverkan. Scanida, 67(1), 61–106.

Olofsson, J. (2005). Svensk yrkesutbildning: Vägval i internationell belysning. Stockholm: SNS.

SCB. (1984). Elever i skolor för yrkesutbildning 1844–1970: Pupils in schools of vocational education in Sweden 1844–1970. Stockholm: Statistiska centralbyrån.

Shove, E., Watson, M., Hand, M. & Ingram, J. (2007). The design of everyday life. Oxford: Berg.

Vinao, A. (2005). The school head’s office as territory and place: location and physical layout in the first Spanish graded schools. I M. Lawn & I. Grosvensor (Red.), Materialities of schooling Design – Technology – Objects – Routines. (s. 47–70). Oxford: Symposium Books.

Downloads

Published

2016-12-21

How to Cite

Broberg, Åsa. (2016). Verkstaden som skola eller skolan som verkstad: Om produktion som pedagogisk praktik i svensk yrkesutbildning: [The workshop as school or the school as workshop: Production as educational practice in Swedish vocational education and training]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 6(2), 46–65. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.166246

Issue

Section

Peer-reviewed research articles