Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes

Authors

  • Arnt Louw The Centre for Youth Research, Aalborg University
  • Noemi Katznelson The Centre for Youth Research, Aalborg University

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199251

Keywords:

VET, reflection, workplace learning, transfer, internship, collaboration, dual model

Abstract

This article deals with the question about transfer between school and work in the Danish dual vocational education and training (VET) model. The article is based on an evaluation of 21 development projects carried out by VET teachers and internship supervisors aimed at improving the connections between school and internship periods. The evaluation provides a case for discussing the students’ connections making and the function of the Danish dual model on a general level at the end of the article. Connections between school and work in VET relying on the dual model are of great importance. They help the students create a sense of coherence in their education and support transfer of learning from one setting to another. Nevertheless, these connections are not easily established. The central point of this article is that the task of establishing these connections is too often individualised, making the student responsible for a successful establishment of an internship connection, rather than having that task dealt with at the institutional level. The article argues that when connections are established at an institutional level it helps VET students create a sense of coherence in their education. For instance, increasing the cooperation between VET teachers and internship supervisors enables students to better reflect upon the connection between the professional experience of their internship and the more general learning obtained at school.

References

Aarkrog, V. (2001). Mellem skole og praktik: Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne [Between school and work: Four theoretical frameworks of understanding for elucidating the connections between school and work in VET]. (PhD dissertation.) København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Aarkrog, V. (2007). Hvis det skal gi’ mening… Elevernes udbytte af praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne [If that is to make sense… The students’ benefit from practice-based teaching in VET]. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Aarkrog, V. (2011). A taxonomy for teaching transfer skills in the Danish VET system. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a5

Aarkrog, V. (2012). Refleksion: I undervisning, oplæring og praktikvejledning [Reflection: In teaching, training and internship guidance]. København: Munksgaard.

Aarkrog, V. (2015). Fra teori til praksis: Undervisning med fokus på transfer [From theory to practice: Teaching with focus on transfer]. København: Munksgaard.

Charmaz, K. (2011). Grounded theory methods in social justice research. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (pp. 359–380). Los Angeles: Sage Publications.

Christensen, L.B. (2012). Brobygning mellem teori og praksis [Bridging the gap between theory and practice]. Sygeplejersken, 2012(13), 68–71.

Dalsgaard, A., Nielsen, G., Dau, S., & Grønkjær, M. (2004). Udfordringen i sygeplejerskeuddannelsen: Udvikling af fælles vision via sociale processer [The challenge in nursing education: Developing shared vision through social processes]. Klinisk Sygepleje, 18(4), 48–56.

Dewey, J. (2004). Democracy and education. New Delhi: Cosmo Publication.

The Danish Evaluation Institute (EVA). (2013). Sammenhæng mellem skole og praktik: Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng I tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb [Connection between school and internship: Evaluation of schools’ and companies’ work to support connections in the main course of technical VET programmes]. København: Professionshøjskolernes Videndatabase.

Greinert, W.-D. (2005). Mass vocational education and training in Europe: Classical models of the 19th century and training in England, France, and Germany during the rirst half of the 20th. Cedefop Panorama series, 118. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Guile, D., & Young, M. (1998). Apprenticeship as a conceptual basis for a social theory of learning. Journal of Vocational Education and Training, 50(2), 173–193. https://doi.org/10.1080/13636829800200044

Hamilton, S.F. (1987). Apprenticeship as a transition to adulthood in West Germany. American Journal of Education, 95(2), 314–345. https://doi.org/10.1086/444304

Hansen, M.P. (2010). Hvorfor vekseluddannelser? Belyst historisk, politisk og læringsmæssigt [Why the dual model? Illuminated historically, politically and educationally]. In T. Størner, & J.A. Hansen (Eds.), Erhvervspædagogik: Mål, temaer og vilkår i eud’s verden (pp. 61–71). Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Juul, I. (2004). Læringsmuligheder i skole og praktik [Learning opportunities in school and internship]. Tidsskrift for ARBEJDSliv, 6(1), 49–63. https://doi.org/10.7146/tfa.v6i1.108410

Juul, I. (2005). På sporet af erhvervspædagogikken: Om baggrunden for erhvervsuddannelsernes aktuelle udformning og smede- og industriteknikerelevernes møde med vekseluddannelsessystemet [On the trail of vocational pedagogy: On the background of the current design of VET programmes and the forging and industrial technician students’ meeting with the dual system]. (PhD dissertation.) København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Juul, I., & Jørgensen, C.H. (2011). Challenges for the dual system and occupational self-governance in Denmark. Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 289–303. https://doi.org/10.1080/13636820.2011.560393

Jørgensen, C.H., Christensen, S.S., & Hansen H.H. (2009). Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser: En analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje [Professionalism in the technical VET programmes of the future: An analysis of the role of professionalism in young people’s career paths]. København: Industriens Uddannelser.

Jørgensen, C.H. (2010). Fra vekseluddannelse til udvekslingsuddannelse: Evaluering af et projekt om skole-virksomheds-samspillet i 4 erhvervsuddannelser i Region Midtjylland 2008–2010 [From the dual model to transfer-education: Evaluation of a project on the school to work interaction in 4 VET programmes in ’Region Midtjylland’ 2008-2010]. Roskilde: Roskilde Universitet.

Jørgensen, C.H. (2014). Same, but different: Emergence of VET in three Nordic countries. Zürich:Universität Zürich.

Louw, A. (2015). Mod en tættere kobling mellem skole og praktik: Erfaringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojektet på 18 erhvervsskoler [Towards a better connection between school and internship. Experiences from 21 development projects at 18 VET schools]. København: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

Louw, A. (2018). Det gode uddannelsesliv i praktikken: Vidensnotat om praktikken på social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen [The good educational life in the internship: Review about the internship in the social and health care education, the social and health care assistant education and the nursing education]. København: Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.

Koudahl, P. (2007). Den gode erhvervsuddannelse: Uddannelsestænkning og eleverne [The good VET programme: Educational thinking and the students]. (PhD dissertation.) Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Linten, M., Prüstel, S., & Woll, C. (2014). Vocational education and training in European countries. Bonn: Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB).

Michelsen, S., Olsen, I.J., & Høst, H. (2014). Origins and development of VET 1850–2008: An investigation into the Norwegian case. Bergen: University of Bergen.

Nielsen, K. (2004). Reform 2000 og sammenhængen mellem skole og praktik [Reform 2000 and connection between school and internship]. In N. Warring, & M. Smistrup (Eds.), Samfundsborger – Medarbejder: Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser (pp. 225–236). Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Nielsen, K. (2009). A collaborative perspective on learning transfer. Journal of Workplace Learning, 21(1), 58–70. https://doi.org/10.1108/13665620910924916

Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

Senneth, R. (2009). The craftsman. London:Penguin Books.

Sigurjonsson, G. (2010). Rids af de danske erhvervsuddannelsers historie [Outline of the history of the Danish VET programmes]. In T. Størner, & J.A. Hansen (Eds.), Erhvervspædagogik: Mål, temaer og vilkår (pp. 85–97). Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Simonsen, B. (2004). Dilemmaer i samspillet mellem lærlinge og virksomheder: Og nogle bemærkninger om praksislæring [Dilemmas in the interaction between apprentices and companies; and some remarks on practice-based learning]. In N. Warring, & M. Smistrup (Eds.), Samfundsborger – Medarbejder: Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser (pp. 237–250). Odense: Erhvervsskolernes Forlag.

Sjøberg, A.H., Ewald, K., Fjelstrup, T., Morgenstjerne, M., & Schick, B. (1999). På godt og ondt: Et portræt af elever og deres forhold til mester og erhvervsskoler [Good and bad: A portrait of students and their relationship with their master and VET schools]. København: Håndværkerrådet.

Søndergaard, D.M. (1996). Tegnet på Kroppen. Køn: Koder og konstruktioner blandt unge voksne i akademia [The sign on the body. Gender: Codes and constructions among young adults in academia]. Århus: Museum Tusculanums Forlag.

Tanggaard, L. (2004). Læring og identitet i krydsfeltet mellem skole og praktik: Med udgangspunkt i moderne danske erhvervsuddannelse [Learning and identity in the intersection between school and internshi: Based on modern Danish VET programmes]. (PhD dissertation.) Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Tanggaard, L. (2006). Læring og identitet [Learning and identity]. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Tanggaard, L. (2008). Boundary crossing between school and work: Resources and barriers for learning and competence. Abstract from Nationell Konferens för yrkesutbildning och vuxenutbildning, Stockholms Universitet, Sweden.

Tanggaard, L. (2014). Elever, kreativiteten og innovationen [Students, creativity and innovation]. In T. Størner, & K.H. Sørensen (Eds.), Elever i erhvervsuddannelserne (pp. 39–51). København: Munksgaard.

Tesfaye, M. (2013). Kloge hænder: Et forsvar for håndværk og faglighed [Clever hands: A defence of craftsmanship and professionalism]. København: Gyldendal.

The Ministry of Education. (2014). Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser [Agreement on better and more attractive VET programmes]. København: Undervisningsministeriet.

Wenger, E. (1998) Communities of practice: Learning, meaning and identity. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Wilbrandt, J. (2002). Vekseluddannelse i håndværkeruddannelser: Lærlinges oplæring, faglighed og identitet [The dual model in craftsman educations: Teaching, professionalism and identity of apprentices]. Uddannelsesstyrelsen temahæfteserie 2002(14). København: Undervisningsministeriet.

Downloads

Published

2019-09-23

How to Cite

Louw, A., & Katznelson, N. (2019). Transfer and reflection in the Danish dual model: Findings from development projects in the Danish vocational education and training programmes. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(2), 51–70. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199251

Issue

Section

Peer-reviewed research articles