Lesson study and Learning study – Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning?

Authors

  • Mats Lundgren Högskolan Dalarna
  • Ina von Schantz Lundgren Högskolan Dalarna

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1

Keywords:

lesson study, learning study, yrkesutbildning

Abstract

För att förbättra utbildningens kvalitet och elevernas studieresultat lyfts ofta lärares didaktiska kunskaper fram, liksom betydelsen av att lärare samverkar och reflekterar över hur undervisningen genomförs och bedöms. Vi argumenterar för att yrkeslärare genom att använda pedagogiska metoder som lesson study eller learning study kan utveckla sin undervisning, men vi diskuterar även vilka möjligheter och svårigheter som dessa metoder innehåller. Våra slutsatser är att även om dessa arbetssätt är ovanliga i gymnasieskolans yrkesutbildningar innehåller de goda möjligheter för att skapa nya perspektiv på yrkesundervisning till innehåll och form och att den på detta sätt kan utvecklas. En annan slutsats är att dessa metoder öppnar möjligheter för yrkeslärare och pedagogiska forskare att i samverkan utveckla ny praktiknära kunskap om yrkesutbildning.

References

<p><em>Brown, A.L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creatin complex interventions in classroom settings. The Journal of the Learning Sciences, 2(2), s. 141-178.</em> DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls0202_2" target="_blank">10.1207/s15327809jls0202_2</a></p>
<p><em>Collins, A. (1992). Toward a design science of education. In E. Scanlon &amp; T.O. Shea (Eds.), New directions in educational technology. Berlin, Germany: Springer.</em> DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77750-9_2" target="_blank">10.1007/978-3-642-77750-9_2</a></p>
<p><em>Entwistle, N. (1992). Olika perspektiv på inlärning, s. 11 -34 i Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N. (1992). Hur vi lär. Stockholm. Rabén &amp; Sjögren.</em></p>
<p><em>Granberg, O. (2003). PAOU – Personaladministration och organisationsutveckling. Stockholm: Natur och kultur. </em></p>
<p><em>Gärdenfors, P. (2010). Lusten att förstå – Om lärande på människans villkor. Stockholm: Natur &amp; Kultur.</em></p>
<p><em>Hattie, J. (2009). </em><em>Visible Learning – A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London: Routledge.</em></p>
<p><em>Holmqvist, M. (red.) (2006). Lärande i skolan: Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur.</em></p>
<p><em>Holmqvist, M. (2006). Att teoretisera lärande, s 9 – 28 i Holmqvist, M. (red.) (2006). Lärande i skolan: Learning study som skolutvecklingsmodell. Lund: Studentlitteratur.</em></p>
<p><em>Kullberg, A. (2010).</em><em>What is taught and what is learned. Professional insights gained and shared by teachers of mathematics </em><em>Göteborg: Göteborgs universitet. </em><em>Utbildningsvetenskapliga fakulteten.</em></p>
<p><em>Lo, M. L., Pong, W. Y., Chik, P. (eds.). (2005). For each and everyone. Catering for individual differences through learning study. </em><em>Hong Kong: Hong Kong University Press.</em></p>
<p><em>McKinsey </em><em>&amp; Company. </em><em>(2007). How the world ?s best-performing school systems come out on top.</em></p>
<p><em>McKinsey &amp; Company. (2010). How the world ?s most improved school systems keep getting better. </em></p>
<p><em>Marton, F., Hounsell, D., Entwistle, N. (1992). Hur vi lär. Stockholm: Rabén &amp; Sjögren.</em></p>
<p><em>Marton, F. (2005). </em><em>Om praxisnära grundforskning, s. 105 -122 i </em><em>Forskning av denna världen II – Om teorins roll i praxisnära forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.</em></p>
<p><em>Marton, F. (2006). Sameness and difference in transfer, s. 501- 537 i The Journal of Learning Science, 15. </em>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1504_3" target="_blank">10.1207/s15327809jls1504_3</a></p>
<p><em>Marton, F., Mun Ling, L. (2007). Learning from &rdquo;The Learning Study&rdquo;, s 31-44. </em><em>Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, nr 1, 2007.</em></p>
<p><em>Runesson, U. (2010). </em><em>Det andra steget: lärares forskningsresultat som gemensam resurs, </em><em> s 143 – 148 i Resultatdialog, Vetenskapsrådet rapportserie, 15: 2010.</em></p>
<p><em>Stigler, J. W., Hiebert, J. (1999). </em><em>The teaching gap: Best ideas from the world&rsquo;s teachers for improving education in the classroom</em><em>. New York: The Free Press.</em></p>
<p><em>Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.</em></p>
<p><em>Tsagalidis, H. (2009). Därför fick jag bara Godkänt – Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet. Stockholm: Stockholms universitet; Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen 149. </em></p>
<p><em>Vikström, A. (2005). Ett frö för lärande – En variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi. Luleå: Luleå tekniska universitet. (Doktorsavhandling)</em>.</p>
<p><em>Vygotsky, L. S. (1986). Thought and language. Cambridge, MA: Harvard University press.</em></p>

Downloads

Published

2011-05-12

How to Cite

Lundgren, M., & von Schantz Lundgren, I. (2011). Lesson study and Learning study – Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a1

Issue

Section

Magazine article