Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?

Authors

  • Gun-Britt Wärvik Göteborgs Universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2

Keywords:

omstruktureringen av svensk vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeslärare

Abstract

Denna artikel studerar frågan om hur omstruktureringen av svensk vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning konkretiseras i yrkeslärares arbete. Omstruktureringen inbegriper bl a en marknadisering med upphandlingsförfaranden där en växande skara av anordnare tävlar om anbud med korta kontraktstider. Mer specifikt riktas här uppmärksamhet mot lärares användande av ett redskap för kvalitetssäkring, utformat av ledningen för en av de större utbildningsanordnarna i avsikt att dels uppnå extern legitimitet i upphandlingssammanhang och dels ge den egna verksamheten en viss riktning genom standardisering. En slutsats är att lärarna i mötet med pressen från deltagarna gör redskapet “tänjbart”, men att de också samtidigt, genom kvalitetsredskapet, medverkar till en omstrukturering av vuxenutbildningen.

References

Bergviken Rensfeldt, A. (2009). Flexibel utbildning "något annat och mera"?: Rumslig politik i skiftet från distansutbildning till flexibelt lärande. I. Thomas Karlsson (red). Samhälle, teknik och lärande. Carlssons.

Calmfors, L., Forslund, A. & Hemström, M. (2002). Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences. Swedish Economic Policy Review. 8 (2), 61-124.

Czarniawska, B. & Joerges, B. (1996). Travel of Ideas. I B. Czarniawska & G. Sevon (eds.). Translating Organizational Change. Walter de Gruyter. DOI: 10.1515/9783110879735.13

Ds 2000:38. En effektivare arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsdepartementet.

Ds 2008:67. Den nya myndigheten för arbetsmarknadsfrågor. Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsdepartementet.

Ehrlingsdotter, G. & Jonnergård, K. (2006). Att trolla med kvalitetssäkring. Studentlitteratur.

Ellström, P-E., Davidsson, B. & Rönnqvist, D. (1990). Kontext, kultur och verksamhet. En analys av AMU:s organisation och pedagogiska miljö. Rapport Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi.

Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori – idéer, moden, förändring. Liber.

Fejes, A. (2009) Fabricating the lifelong learner in an age of neo-liberalism. I M. Simons, M. Olssen & M. Peters (eds) Re-reading education policies: A handbook studying the policy agenda of the 21st Century. Sense Publisher.

Hasselblad, H., Bejerot, E. & Gustafsson, R.Å. (2008). Bortom new public management: Institutionell transformation i svensk sjukvård. Academia Adacta.

HSVSF 2009:1.Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval.

Kemmis, S. & Grootenboer, P. (2008). Situating Praxis in Practice: Practice Architectures and the Cultural, Social and Material Conditions for Practice. In S. Kemmis & T. J Smith (eds.) Enabling Praxis: Challenges for Education. Sense.

Lander, R. (2000). Lärarna om vuxenutbildningen och kunskapslyftet: Resultatet från en riksrepresentativ enkät hösten 1999. Rapport 2000:1. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Latour, B. (1986). The Powers of Association. In J. Law (ed.). Power, Action and Belief. Routledge & Kegan Paul.

Latour, B. (1998). Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Nerenius & Santérus.

Lipsky, M. (1980). Street-level Bureaucracy; Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.

Lumsden Wass, K. (2004). Vuxenutbildning i omvandling. Kunskapslyftet som ett sätt att organisera förnyelse. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik och didaktik. Acta Universitatis Gothoburgensis.

Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal Structures as Myths and Ceremonies. American Journal of Sociology. 83(2), 340-363. DOI: 10.1086/226550

Nytell, H. (2006). Från kvalitetsidé till kvalitetsregim: Om statlig styrning av skolan. Akademisk avhandling. Uppsala universitet.

Parsons, T. (1956). Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations. Administrative science quarterly, 1(1), 63-85. DOI: 10.2307/2390840

Prop.1984/85:59. Om ny organisation för den särskild anordnade arbetsmarknadsutbildningen m.m. Arbetsmarknadsdepartementet.

Prop. 2000/01: 72. Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Utbildningsdepartementet.

Prop. 2010/11:1. Budgetpropositionen för 2011. Finansdepartementet.

SFS 2009:43. Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Simonsson, B. (1989): Arbetarmakt och näringslivspolitik. LO och inflytandefrågorna 1961-1982. Arbetsmiljöfonden. Allmänna förlaget.

Skolinspektionen (2009:4). Ingen aning utan uppföljning – hur 20 kommuner följer upp sin vuxenutbilding. Kvalitetsgranskningsrapport.

Skolverket (2010). Elever och studieresultat i komvux läsåret 2008/09. PM. Dnr 71-2010:00004

SOU 2007:18. Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar. Arbetsmarknadsdepartementet.

SOU 2007: 112. Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsdepartementet.

Thång, P-O. (2006). Vuxenutbildningens framväxt. I Staffan Larsson & Lars-Erik Olsson (red.) Om vuxnas studier. Studentlitteratur.

Downloads

Published

2011-05-12

How to Cite

Wärvik, G.-B. (2011). Tvingande styrningsideal i en marknadsutsatt utbildning för vuxna?. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a2

Issue

Section

Peer-reviewed research articles