Vurderingspraksis i yrkesfag

Authors

  • Bjørn Magne Aakre

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a2

Keywords:

Vurderingspraksis, yrkesfag

Abstract

Artikkelen er et bidrag til temaet vurdering i yrkesfag, og legger særlig vekt på vurdering som ledd i utvikling av faglighet forklart som en syntese av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Videre gir teksten noen betraktninger om yrkesfagene i dagens opplæring, og de spesielle utfordringer som er knyttet til vurdering for læring slik prinsippet nå er nedfelt i lov, forskrift og læreplanverk. Med støtte i erfaring, eksempler, praksis og forskning drøftes mulighetene for ny og bedre vurderingspraksis i yrkesfagene. Til slutt drøftes mulighetene for utvikling av faglighet med støtte ”Lesson Study”, eller “jugyou kenkyuu”, som mulig tilnærming i yrkesfag. Utfordringer knyttet til elever med spesielle behov tas også opp. I tillegg drøftes yrkesfagene i et internasjonalt perspektiv med blant annet referanse til World Skills, og yrkesfagenes organisering i noen utvalgte land.

References

Argyris, C. & Schön. D. (1989). Theory in Practice. Jossey Bass Publisher, San Fransisco.

Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View. Rinehart & Winston. New York.

Bloom, B. (1956.). Taxonomy of Educational Objectives (1956). Allyn and Bacon, Boston.

Deming, W. E. (1986). Out of the Crises.

Dylan, W. (2011). What is assessment for learning? Institute of Education, University of London, United Kingdom.

Eng, R., Dobson, S., Høihilder, E.K. (2007). Vurdering for læring. Høskoleforlaget, Kristiansand.

Hattie, J. A. (2011). Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. Routledge, London and Nyew York.

Imai, M. (1991). Kaizen. MacGraw Hill, Singapore.

Ishikawa, K. (1985). What is Total Quality Control? Prentice Hall International, London.

KD (2012). FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova. Kunnskapsdepartementet, Oslo.

KD (2011). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring, NKR. Kunnskapsdepartementet, Oslo.

Liker, J. & Hosesu M. (2008). Culture. The Heart and Soul of the Toyota Way. MacGraw Hill. New York.

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Routleg and Keagen. London.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review. DOI: 10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Lundgren M. & Schantz Lundgren, I. (2011). Lesson study & Learning study. Metoder för att utveckla yrkeslärares undervisning? Nordic Journal of Vocational Education and Training, Vasa Finland.

Stigler, J. and Hiebert, J. (1999). The Teaching Gap. The Frees Press, New York.

Udir (2007 ). Prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2 yrkesfaglige utdanninsgprogram. Utdanningsdrirektoratet, Oslo.

Udir (2006). Læreplaner for videregående opplæring. http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/ . Utdanninsgdirektoratet Oslo.

UK (2008). The Assessment for Learning Strategy. Department for Children Schools and Families, UK. DCSF Publications, Nottingham.

Downloads

Published

2013-09-23

How to Cite

Aakre, B. M. (2013). Vurderingspraksis i yrkesfag. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a2

Issue

Section

Magazine articles