Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst

Authors

  • Bjørn Magne Aakre

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a4

Keywords:

forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring, design, håndverk

Abstract

Artikkelen drøfter forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring med utgangspunkt i den kombinerte studieretningen formgivingsfag som ble innført i Norge i 1994. I 2006 ble den delt i et programfag under studiespesialiserende fag, og et nytt yrkesfaglig program med betegnelse design og håndverk. Hvilke interesser lå til grunn for endringene, hvor dyptgripende ble de og hvilke overveieleser kan en gjøre i ettertid om forholdet mellom yrkesforberedelse og fagopplæring? Artikkelen søker å svare på spørsmålene ut fra relevante dokumenter og to kvantitative undersøkelser med elever og lærere som informanter. Artikkelen konkluderer med at innholdet forble nokså likt, antall elever ble halvert og at frafallet økte. Det konkluderes videre med at mange forhold bidrar til å legitimere et fag og dets innhold som henholdsvis skolefag, vitenskapsfag eller yrkesfag. Legitimeringen preges ofte av motstridende motiver og interesser, og sjelden bare faglige begrunnelser.

References

Bernader, J. (2010). Kronikk i Aftenposten kultur 9.6.2010 s. 4

Goodlad, J. (1979). Curriculum inquiry: the study of curriculum practice. NY, McGraw-Hill

Groban, C. (1991). Die Bauhaus Idee. Berlin, Gbr Mann Verlag.

Christophersen, K. A. (2012). Databehandling og statistisk analyse med SPSS. Oslo, Akademika.

Haavik, B. I. H. (2007). ”Studiekompetanse og formgivingsfag - perfekt!”. form nr 5 2007 s. 16-1.

Johnsen, B. and Christensen, L. (2012). Educational Research. Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches. Los Angelese, SAGE.

Hernes, G. (2010): Gull av gråstein. Oslo, Fafo-rapport 2010: 03.

KD (2006). Rammeplan for yrkesfaglærerutdanning. Oslo, Kunnskapsdepartementet.

KUF (1994). Reform’94. Nye læreplaner. Oslo, Kirke, utdannings og forskningsdepartementet.

KUF (1997). Læreplan for tekstil og design, vk1. Oslo, Kirke, utdannings og forskningsdepartementet.

Klafki, W. (2011). Dannelsesteori og didaktikk – Nye studier. Århus, Forlaget KLIM.

Nielsen, L. M. (2010). Kunst- og designfagenes plassering i videregående opplæring 1976-2006. I: Form akademisk Vol. 3 Nr. 2 2010, s. 97-110

Topdal, R. og Ridder-Nielsen, K. (2004). Elever fra yrkesfag stryker mest på Ex.phil. I: Universitas, 2004-02-18, Oslo

Vedøy, G. (2010). Demokratisk ledelse i skoler. I: Andreassen, R., Irgens, E, og Skaalvik, E. (2010). Kompetent skoleledelse. Trondheim, Tapir akademisk forlag.

Welsch, W. (1997). Undoing Aesthetics. London, SAGE Publications.

Wick, R. (2000). Teaching at the Bauhaus. Leipzig, Hatje Canz.

Østvold, H. (1987). Skolemann og skolepolitiker. SKOLEN , Notoddden, Årbok for norsk utdanningshistorie.

Aakre, B. M. og Hagen, S. T (2011). Fra fagbrev til ingeniør. Uniped, volum 1 2011

Aakre, B. M og Mäki-Tuominen, J. (2008). Trends of Crafts and Design Education in Norway and Finland Helsinki, Framlegg på Crafticulation and Education Conference.

Aakre, B. M. (2005). Formgiving og design – et didaktisk perspektiv. Trondheim, NTNU.

Downloads

Published

2013-09-23

How to Cite

Aakre, B. M. (2013). Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1–20. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a4

Issue

Section

Peer-reviewed research articles