Pedagogical practices in VET: between direct and indirect teacher approaches

  • Arnt Vestergaard Louw
Keywords: Pedagogical practices, VET, carpentry

Abstract

This article deals with pedagogical practices on the basic carpentry VET programme in Denmark. On the basis of an anthropologically inspired study among carpentry students at two VET schools, the prime objective of analysis is to understand the various pedagogical practices from the students’ perspective. Various different teaching situations are analysed and discussed with regard to their impact on the students’ motivation for participation as well as development of independent reflection skills. My argument is that the students look to the teachers for active support in their professional development. Without this active teacher support, the students become disengaged and demotivated and risk dropping out. This is especially clear at the beginning of the programme.

References

Aarkrog, V. (2011) A taxonomy for Teaching Transfer Skills in the Danish VET System. Nordic Journal of Vocational Education and Training, vol. 1, no. 1, 2011. DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a5


Aarkrog, V. (2007) Hvis det skal gi’ mening... Elevernes udbytte af praksisrelateret undervisning i erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 4 – 2007


Andersen, O. D. & A. A. Christensen (2002) Eleven som didaktiker – på vej mod en ny didaktik I erhvervsuddannelserne. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 24 – 2002


Andersen, O. D. & B. Lausch (2010) Eleverne. In J. A. Hansen & B. Lausch (red.) Klasseledelse i erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes Forlag, Odense.


Bernstein, B. (2001) Klasseforskelle og pædagogisk praksis. In: L. Chouliaraki & M. Bayer (eds.) Pædagogik, diskurs og magt. Akademisk Forlag, København


Bernstein, B. (1990) Class, Codes and Control. Volume IV: The Structuring of Pedagogic Discourse. Routledge, London


Bernstein, B. (2000 (1996)): Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, Critique. Rowman & Littlefield Publishers, Boston


Bjørgen, I. A. (2012) Ansvar for egen læring. Online (23-07-2013): http://elev.no/Nyheter/Ansvar-for-egen-laering


Christensen, F., H. Shapiro, H. & Kjær, F. (2000) Pædagogiske og didaktiske overvejelser bag erhvervsuddannelsesreform 2000. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 34 – 2000. Undervisningsministeriet.


Cort, P. and S. Rolls (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 2002-10. National policy report – Denmark. Cedefop Reference series, Luxembourg: Publications Office of the European Union


Cort, P. (2010a): Education for All? Lessons from the Reform of the Danish VET-Programmes. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP), 4/2010, pp. 38-42.


Darling-Hammond, L. & J. Bransford (eds.) (2005). Preparing teachers for a changing world. What teachers should learn and be able to do. Jossey-Bass, San Francisco


Geertz, C. (2000 (1973) Thick Descriptions: Towards an Interpretive Theory of Culture. In C. Geertz, The Interpretation of Culture. Selected Essays by Clifford Geertz. Basic Books, New York


Hanushek, E. A. (2002) Teacher Quality. In L. T. Izumi & W. M. Evers (eds) Teacher Quality, Stanford: Hoover Institution Press pp. 1-12. Online (23-07-2013) http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek%202002%20Teacher%20Quality.pdf


Hanushek, E. A. (2010) The economic value of higher teacher quality. Working paper. The National Bureau of Economic Research. Online (23-07-2013): http://www.nber.org/papers/w16606.pdf?new_window=1


Hasse, C. (2009) Kultur i bevægelse: fra deltagerobservation til kulturanalyse – i det fysiske rum Samfundslitteratur, Frederiksberg


Hastrup, K. (2003) Introduktion. Den antropologiske videnskab. In K. Hastrup (eds.), Ind i verden. En grundbog i antropologisk metode. Hans Reitzels Forlag, København


Hastrup, K. (2010) Feltarbejde. In Brinkmann, S. & L. Tanggaard (red.) Kvalitative metoder. En grundbog. Hans Reitzels Forlag, København


Hattie, John (2009) Visible Learning. A synthesis of over 8000 meta-analyses relating to achievement. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York


Jakobsen, K. & B. Lausch (2008) En hånd i ryggen og et spark bagi. In Erfaringer og fingerpeg. Artikler om lærerkompetencer, differentiering og pædagogisk ledelse. Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse. Online (23-07-2013): http://www.phmetropol.dk/~/media/Files/Videncentre/Nationalt%20Center%20for%20Erhvervspaedagogik/Publikationer/ErfaringerogfingerpegKontrakten2007.ashx


Juul, I. (2004) Ansvar for egen læring. Uddannelse 10 / 2004. Online (23-07-2013): http://udd.uvm.dk/200410/udd200410-08.htm?menuid=4515


Juul, I. (2005) På sporet af erhvervspædagogikken. Om baggrunden for erhvervsuddannelsernes aktuelle udformning og smede- og industriteknikerelevernes møde med vekseluddannelsessystemet. PhD- dissertation, The Danish School of Education (DPU)


Jørgensen, C. H. (2011) En historie om hvordan frafald blev et problem. In C. H. Jørgensen (eds.) Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg


Katznelson, N., R. Brown & A. V. Louw (2011) Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber. Erhvervsskolernes forlag, Odense


Knudsen, H. J. (2004) De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne – fra reform til kontinuerlig forandring. Tidsskrift for arbejdsliv, 6 årg. Nr. 4, 2004, pp. 91-103


Koudahl, P. (2005) Frafald og fastholdelse i erhvervsuddannelserne – årsager og forklaringer. Undervisningsministeriet. Online (23-07-2013): http://pub.uvm.dk/2005/frafaldsopsamling/hel.html


Koudahl, P. (2011) Erhvervsskolelærernes dilemma. In C. H. Jørgensen (eds.) Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg


Kristiansen, S. & H. K. Krogstrup (2002) Deltagende observation. Introduktion til en forskningsmetodik. Hans Reitzels Forlag, København.


Louw, A. V. (2012) Erhvervsfaglig læring i et elevperspektiv. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 1(12), pp. 40-49


Louw, A. V. & Katznelson, N. (in prep.) What defines good VET? Between accounting and education


Madsen, U. A. (2003) Pædagogisk etnografi – forskning i det pædagogiske praksisfelt. Forlaget Klim, Århus


Mandag Morgen (2010): Danmarks erhvervsskoler er en overset vækstressource. Mandag Morgen, Nr. 41 / 2010


Mathiesen, A. (2000) Uddannelsernes sociologi. Christian Ejlers’ Forlag, København


Ministry of Education (2010) Tal der taler. Uddannelsesnøgletal 2009. Undervisningsministeriet statistikpublikationer nr. 1 – 2010


Order (BEK) no. 1514 of 15/12/2010 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser


Order (BEK) no. 1518 of 13/12/2007 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser


Sigurjonsson, G. (2001) Dansk vekseluddannelse i støbeskeen. Fra lavstidens mesterlære til moderne dansk vekseluddannelse. Delrapport fra forskningsprojektet: Læring i moderne dansk vekseluddannelse. Aalborg Universitet & Aarhus Universitet


Spradley, J. P. (1980) Participant observations. Thomson Learning. London.


Stolz, S. & P. Gonon (2012) Inclusion and Exclusion – A Challenge in the Context of Globalisation. In S. Stolz & P. Gonon (eds.) Challenges and reforms in vocational education. Aspects of inclusion and exclusion. Studies in vocational and continuing education, vol. 11, pp. 9-27 DOI: 10.3726/978-3-0351-0337-3


Størner, T. (2008) Det er 100 år siden de var på en arbejdsplads. Danmarks Erhvervspædagogiske læreruddannelse


Svejgaard, K. L. (2010) Klasseledelse som undervisning: En introduktion. I J. A. Hansen & B. Lauch (red.) Klasseledelse i erhvervsuddannelserne. Erhvervsskolernes forlag, Odense


Sørensen, M. S. (2008) Faglig praksis i erhvervsuddannelserne. I Erhvervsuddannelser – mellem politik og praksis”. Cursiv nr. 3, 2008, pp. 101-126


The Danish IT Centre for Education and Research (Uni-C – Styrelsen for it og læring) (2013) 9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdoms-uddannelserne og 10. klasse 2013. Ministeriet for Børn og Undervisning. Online (23-07-2013): http://uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/~/media/UVM/Filer/Stat/PDF13/130409%20FTU%20notat%202013.ashx

Published
2013-09-23
How to Cite
Vestergaard Louw, A. (2013). Pedagogical practices in VET: between direct and indirect teacher approaches. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 3(1), 1-16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1a5
Section
Peer-reviewed research articles