Maritim utdanning i lys av globaliseringen

  • Bjørn Magne Aakre Høgskolen i Telemark/Høgskolen i Nesna, Norway
Keywords: utdanning, globalisering, maritime sektoren

Abstract

Denne artikkelen belyser forholdet mellom utdanning og globalisering med den maritime sektoren som kontekst. Fremstillingen bygger på eksempler (case) fra to norske bedrifter med virksomhet i og utenfor Norge: Kongsberg Maritime sitt treningssenter i Korea, og Rederiforbundets Norwegian Training Centre i Manila på Filippinene. Først gis det et innblikk i opplæringsform og innhold, og hvordan denne er forankret i læreplaner og sertifiseringer. I begge eksemplene spiller teknologi, blant annet simulatorer, fra Kongsberg en sentral rolle. Til slutt drøftes utdanningen i lys av politiske og økonomiske forhold. Undersøkelsen konkluderer med at utdanning og kunnskapsoverføring er vevet sammen med globalisering på det økonomiske, teknologiske og politiske området. Samtidig påvises det klare forskjeller i de to eksemplene fra henholdsvis Sør-Kore og Filippinene.

References

Bloom, B. S. (ed.). Taxonomy of Educational Objectives. Vol. 1: Cognitive Domain. New York: McKay, 1956.


Bruno L. C. et Tenold S. (2011). The basis for South Korea’s ascent in the shipbuilding industry 1970-90. Mariner’s Mirror, Vol. 97, No. 3, 2011, 201-217. DOI: 10.1080/00253359.2011.10708948


Chinnammai, S. (2005). Effects of Globalisation on Education and Culture. New Dehli: ICDE International Conference


DNV (2012). Standardisation for Certification No. 3.403. Martime Training Providers. Oslo: Det norske Veritas.


EQF. Europen Qualification Framework. http://ec.europa.eu/ploteus/


FOR-2011-12-22-1523 (2011). Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Oslo: Næringsog fiskeridepartementet


Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge UK, Polity Press


Goodlad, J. (1979). Curriculum Inquiry. The study of Curriculum Practice. Ney York: Nyew York Book Company


Klafki, W. (2012). Danningsteori og didaktikk. Kobenhavn: Forlaget Klim


Lamvik G. M. (2013). Den Filippinske sjømannen – et familieforetak og redningen for norsk skipsfart. Trondheim: SINTEF


NKR (2011). Norsk kvalifikasjonsrammeverk. Oslo: Kunnskapsdepartementet


Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-first Century. Cambridge MA: Belknap Press. DOI: 10.4159/9780674369542


Aakre, M. (2012). Norsk forsvarsindustri i lys av globaliseringen. En analyse av forsvarsvirksomheten i Kongsberg, 1980-2010. Oslo: Universitetet i Oslo

Published
2015-02-16
How to Cite
Aakre, B. M. (2015). Maritim utdanning i lys av globaliseringen. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 5(1), 1-11. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1a2
Section
Magazine articles