Lærerrollen der blev væk: Opbygningen af et transformativt lærerideal

[The disappearance of the vocational teacher’s role: The construction of a transformative teacher ideal]

Authors

  • Tobias Kidde Skov VIA University College, Denmark

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.21112117

Keywords:

vocational education, resistance, transformation, discontinuity, resonance

Abstract

This article raises the question if the role of the vocational teachers needs another teacher’s ideal. The foundation of the article is a rising tendency to describe the teacher’s role by other means than being a teacher and making the role of the teacher a matter of bringing students safely and easily to a learning outcome, through a teaching task described as both a supervisor, facilitator, motivator, and consultant.

The article commences by explaining the tendency to understand the vocational teacher by others means than a teacher. Through analysis of ideas from Gert Biesta, Hartmut Rosa and Andrea English, the article will point to a transformative teaching ideal as a way of understanding the role of the vocational teacher, and at the same time try to exemplify this teacher ideal through different types of vocational education. The article will conclude by arguing that a transformative understanding of the teacher’s role can be seen as a more embracing ideal as opposed to the current trend of constructivism, and at the same time as an ideal, that gives back the original teaching task to the teacher.

References

Beck, S. (2016). Pædagogikum mellem teori og praksis- en brugsbog til de almendidakti-ske moduler. Frydenlund.

Biesta, G. (2014). Den smukke risiko: I uddannelse og pædagogik. Klim.

Biesta, G. (2015). Hvad skal vi stille op med børnene? Om uddannelse, mod-stand og dialogen mellem barn og verden. I J. Klitmøller & D. Sommer (Red.), Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole (s. 105–122). Hans Reitzel.

Biesta, G. (2018). Undervisningens genopdagelse. Klim.

Brinkmann, S., Aastrup Rømer, T. & Tanggaard, L. (2011). Uren pædagogik. Klim.

Brunstad, P. O. (2010). Diskontiuitetens pegagogikk. I S. Rise (Red.), Dannings-perspektiver: Teologiske og filosofiske syn på danning i antikken og i moderne tid (s. 241–259). Tapir akademisk forlag.

Dewey, J. (2009). Hvordan vi tænker (Dewey biblioteket). Klim.

English, A. R. (2014). Discontinuity in Learning: Dewey, Herbart and Education as transformation. Cambridge University Press.

Holm Sørensen, B., Audon, L. & Tweddell Levensen, K. (2010). Skole 2.0. Klim.

Illeris, K. (2006). Læring. Samfundslitteratur.

Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet: Kunsten at forblive et rigt sam-fund. Samfundslitteratur.

Johansen, M. B. (2017). ”En frustrerende gråzone” – Gert Biesta og den uddan-nelsesmæssige betydning af modstand. I O. Morsing & L. Granjean (Red.), Uddannelse for en menneskelig fremtid: Gert Biestas pædagogiske tænkning (s. 35–50). Klim.

Komischke-Konnerup, L. (2019). Prange og pædagogik: Pædagogisk praksis som håndværk. I A. Von Oettingen (Red.), Pædagogiske tænkere: Bidrag til em-pirisk dannelsesforskning (s. 185–196). Hans Reitzels Forlag.

Kaatmann, S. (2021). Den faciliterende underviser. EMU.dk. https://emu.dk/eud/paedagogik-og-didaktik/praksisbaseret-og-anvendelsesorienteret-undervisning/den-faciliterende

Lindseth, A. (2014). Svarevne og kritisk refleksjon: Hvordan utvikle praktisk kunnskap? I J. S. Methi &. J. McGuirk (Red.), Praktisk kunnskap som forskning: Antologi over yrkeserfaringer som utgangspunkt for fortsåelse av kunnskapsutvik-ling i praksis (s. 43–60). Fagbokforlaget.

Murdoch, D., English, A., Hintz, A. & Tyson, K. (2020). Feeling heard: Inclusive education, transformative learning, and productive struggle. Educational Theory, 70(5), 653–679. https://doi.org/10.1111/edth.12449

Ranciére, J. (2020). Den udvidende lærer: Fem lektioner i intellektuel emancipation. Antipyrine.

Rosa, H. (2020). Det ukontrollerbare. Eksistens.

Rosa, H. & Endres, W. (2017). Resonanspædagogik: Når det knitrer i klasseværelset. Hans Reitzels Forlag.

Rømer, T. A. (2010). Uddannelse i spænding: Åbenhjertighedens, påmindelsens og tilsynekomstens pædagogik. Klim.

Rømer, T. A. (2017). Undervisningens gavegivning. Studier i læreruddannelse og profession, 2(1), 73–89. https://doi.org/10.7146/lup.v2i1.27689

Sennett, R. (2009). Håndværkeren – Arbejdets kulturhistorie: Hånd og ånd. Hoved-land.

Skov, T. K. (2020). Dannelse i et videnskabsteoretisk perspektiv. I A. Gudna-son, & H. Hersom (Red.), Sandheder og menneskesyn: Pædagogisk videnskabsteo-ri for erhvervsskolelærere (s. 186–193). Praxis.

Svejgaard, K. L. (2011). Rød, gul og grøn: En metode til undervisningsdifferentiering. NCE Metropol.

Tanggaard, L. (2017). Hvor blev ‘undervisningen’ af? KVAN – et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 37(107), 70–79.

Downloads

Published

2021-08-30

How to Cite

Skov, T. K. (2021). Lærerrollen der blev væk: Opbygningen af et transformativt lærerideal: [The disappearance of the vocational teacher’s role: The construction of a transformative teacher ideal]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 11(2), 117–131. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.21112117

Issue

Section

Magazine article