A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work

Authors

  • Åsa Mårtensson Linköpings universitet, IBL
  • Per Andersson Linköping University, Sweden
  • Sofia Nyström Linköping University, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

Keywords:

Vocational teacher, work-based learning, relational work, community of practice, boundary crossings

Abstract

A central part of Swedish vocational teachers’ work concerns their students’ work-based learning (WBL). The focus of this article is the character of the relational work carried out by teachers of vocational education and training (VET) concerning WBL. The qualitative study is based on 15 interviews with teachers on the upper-secondary level Child and Recreation, Building and Construction, and Handicraft programmes. The study is based on a situated learning perspective, and uses the concepts of community of practice, broker and boundary crossing. The findings highlight three central aspects of VET teachers’ relational work with WBL: recruiting workplaces for WBL, matchmaking between students and workplaces, and ‘firefighting’ to prevent and deal with problems that occur during WBL periods. The study contributes to the understanding of the work of VET teachers, as they cross the blurred boundaries between school and working life and strive to create a good learning environment for all students during WBL periods.

References

Aarkrog, V. (2005). Learning in the workplace and the significance of schoolbased education: a study of learning in a Danish vocational education and training programme. International Journal of Lifelong Education, 24(2), 137–147. https://doi.org/10.1080/02601370500056268

Akkerman, S.F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and boundary objects. Review of Educational Research, 81(2), 132–169. https://doi.org/10.3102/0034654311404435

Aspelin, J., & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik [On relational pedagogy]. Malmö: Gleerups.

Berner, B. (2010). Crossing boundaries and maintaining differences between school and industry: Forms of boundary-work in Swedish vocational education. Journal of Education and Work, 23(1), 27–42. https://doi.org/10.1080/13639080903461865

Billett, S. (2006). Constituting the workplace curriculum. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 31–48. https://doi.org/10.1080/00220270500153781

Billett, S. (2008) Learning throughout working life: A relational interdependence between personal and social agency. British Journal of Educational Studies, 56(1), 39-58. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00394.x

Billett, S. (Ed.). (2010). Learning through practice: Models, traditions, orientations and approaches. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3939-2

Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage.

Engström, C. (2009). Yrkeslärare, undervisning och yrkesdidaktik [Vocational teachers, teaching and vocational pedagogy]. In T. Hansson (Ed.), Didaktik för yrkeslärare [Pedagogy for vocational teachers] (pp. 39–58). Lund: Studentlitteratur.

Fejes, A., & Köpsén, S. (2014). Vocational teachers’ identity formation through boundary crossing. Journal of Education and Work, 27(3), 265–283. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.742181

Fjellström, M. (2017). Becoming a construction worker: A study of vocational learning in school and work life. PhD thesis. Umeå: Umeå universitet.

Gustavsson, S. (2012). Trepartssamtalet i APL [The tripartite conversation in WBL]. In I. Henning Loeb, & H. Korp (Eds.). Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram [Teachers and learning in vocational and introductory programs] (pp. 149–165). Lund: Studentlitteratur.

Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers’ work and culture in the postmodern age. London: Cassell.

Höghielm, R. (2005). Yrkesbaserat lärande: Erfarenheter från PEOPLE delprojekt i Söderhamn 2002 till 2005 [Vocation-based learning: Experiences from the PEOPLE sub-project in Söderhamn 2002 to 2005]. Söderhamn: CFL/Centrum för flexibelt lärande.

Höghielm, R. (2014). Man lär så länge man har elever: Yrkeselevers arbetsplatslärande ur företagsperspektiv [You learn as long as you have pupils: Vocational pupils’ work-place learning from a business perspective]. Stockholm: Ratio, Rapport nr. 15, 2014. Retrieved 21. March, 2017, from http://ratio.se/app/uploads/2014/11/man-lar-sa-lange-man-har-elever1.pdf

Isopahkala-Bouret, U. (2010). Vocational teachers between educational institutions and workplaces. European Educational Research Journal, 9(2) 220–231. https://doi.org/10.2304/eerj.2010.9.2.220

Kristmansson, P. (2016). Gymnasial lärlingsutbildning på Handels- och administrationsprogrammet: En studie av lärlingsutbildningens förutsättningar och utvecklingen av yrkeskunnande [Upper secondary apprenticeship education in the business and administration programme: A study of preconditions of upper secondary apprenticeship education and development of professional skills]. PhD thesis. Umeå: Umeå universitet.

Köpsén, S. (2014). How vocational teachers describe their vocational teacher identity. Journal of Vocational Education & Training, 66(2), 194–211. https://doi.org/10.1080/13636820.2014.894554

Köpsén, S., & Andersson, P. (2018). Boundary processes in connection with students’ workplace learning: Potentials for VET teachers’ continuing professional development. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 58–75. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188158

Lagström, A. (2012). Lärlingsläraren: En studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial yrkesutbildning [The apprenticeship program teacher: A study of how the role of the vocational teacher is formulated in conjunction with the introduction of upper secondary school apprenticeships]. PhD thesis. Göteborg: Göteborgs universitet.

Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. [What ‘make(s)’ a good teacher? A study of peer group mentoring as a practice of professional development.] PhD thesis. Göteborg: Göteborgs universitet.

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511815355

Moore, D.T. (2004). Curriculum at work: An educational perspecitve on the orkplace as a learning environment. Journal of Workplace Learning, 16(6), 325–340. https://doi.org/10.1108/13665620410550303

Mårtensson, Å. (2014). Handledare och handledning: Gymnasial yrkesutbildning på förskolan [Supervisors and supervision: Upper-secondary vocational education in the pre-school]. Licentiate thesis. Linköping: Linköpings universitet.

Nylund, M., & Gudmundson, B. (2017). Lärare eller hantverkare? Om betydelsen av yrkeslärares yrkesidentifikation för vad de värderar som viktig kunskap på Bygg- och anläggningsprogrammet [Teacher or craftsman? The importance of vocational teachers’ professional identification for what they regard as important knowledge in the Building and Construction programme]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 7(1), 64–87. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.177164

Persson Thunqvist, D., & Axelsson, B. (2012). ‘Now it’s not school, it’s for real!’: Negotiated participation in media vocational training. Mind, Culture, and Activity, 19(1), 29–50. https://doi.org/10.1080/10749039.2011.632048

SFS 2010:2039. Gymnasieförordning [The Upper Secondary School Ordinance]. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Retrieved 11 October, 2016, from https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/gymnasieforordning-20102039_sfs-2010-2039

SOU 2008:27. Framtidsvägen: En reformerad gymnasieskola [The road to the future: A reformed upper-secondary school]. Stockholm: Fritzes.

SOU 2009:85. Gymnasial lärlingsutbildning – hur blev det? [Upper secondary apprentice education – how did it turn out?] Stockholm: Fritzes.

SOU 2010:75. Gymnasial lärlingsutbildning – utbildning för jobb: Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning [Upper-secondary apprenticeship education – education for work: Experiences after two years’ try-out with apprenticeship education]. Stockholm: Fritzes.

SNAE (Swedish National Agency for Education). (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 [Curriculum, diploma goals and subject syllabus of upper secondary school 2011]. Stockholm: Fritzes.

SNAE. (2015). Gymnasial lärlingsutbildning [Upper-secondary apprenticeship training]. Retrieved 30. November, 2015, from https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning/gymnasial-larlingsutbildning/gymnasial-larlingsutbildning-1.214589

SNAE. (2016). Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram: Nationell kartläggning och analys av apl-verksamheten utifrån yrkeslärarnas perspektiv [Workplace-based learning in vocational programmes in upper secondary school: National mapping and analysis of WBL from the vocational teachers’ perspective]. Rapport 437. Stockholm: Skolverket.

SNAE. (2017). Redovisning av uppdrag om uppföljning av gymnasieskolan 2017 [Presentation of commission of follow up of upper secondary school 2017], Dnr 2016:01706. Stockholm: Skolverket. Retrieved 13. September, 2017, from https://www.skolverket.se/publikationer?id=3766

Swedish Research Council. (2011). Good research practice. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Swedish Research Council. (2017). Good research practice. Stockholm: Vetenskapsrådet.

SSI (Swedish Schools Inspectorate). (2011). Arbetsplatsförlagd utbildning i praktiken [Workplace-based education in practice]. Rapport 2011:2. Stockholm: Skolinspektionen.

SSI. (2013). Gymnasial lärlingsutbildning: En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning [Upper-secondary apprenticeship education: A quality control]. Rapport 2013:2. Stockholm: Skolinspektionen.

SSI. (2016). Samverkan för bättre arbetslivsanknytning: En kvalitetsgranskningsrapport om restaurang- och livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet [Cooperation for better work-life connection: A quality control report on the restaurant management and food programme and the handicraft programme]. Dnr. 400-2015:3299. Stockholm: Skolinspektionen.

SSI. (2017). Helhet i utbildningen på gymnasiets yrkesprogram. [Entirety of the upper secondary school vocational programme]. Dnr. 40-2016:202. Stockholm: Skolinspektionen.

Tanggaard, L. (2007). Learning at trade vocational school and learning at work: boundary crossing in apprentices’ everyday life. Journal of Education and Work, 20(5), 453–466. https://doi.org/10.1080/13639080701814414

Vähäsantanen, K., & Eteläpelto, A. (2009). Vocational teachers in the face of a major educational reform: Individual ways of negotiating professional identities. Journal of Education and Work, 22(1), 15–33. https://doi.org/10.1080/13639080802709620

Vähäsantanen, K., Saarinen, J., & Eteläpelto, A. (2009). Between school and working life: Vocational teachers’ agency in boundary-crossing settings. International Journal of Educational Research, 48(6), 395–404. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2010.04.003

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932

Willegems, V., Consuegra, E., Struyven, K., & Engels, N. (2016). How to become a broker: The role of teacher educators in developing collaborative teacher research teams. Educational Research and Evaluation, 22(3–4), 173–193. https://doi.org/10.1080/13803611.2016.1247721

Downloads

Published

2019-04-15

How to Cite

Mårtensson, Åsa, Andersson, P., & Nyström, S. (2019). A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 9(1), 89–110. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

Issue

Section

Peer-reviewed research articles