Att forma en medarbetare eller att undervisa en student

Authors

  • Maria Johansson Mahic Högskolan Väst, Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur, Sweden
  • Maria Skyvell Nilsson Högskolan Väst, Institutionen för Omvårdnad, Hälsa och Kultur, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4

Keywords:

cooperative education, co-op, utbildningssituation

Abstract

Genom cooperative education (co-op) ges studenter möjlighet att inom utbildningen, praktiskt tillämpa sina kunskaper på en arbetsplats. Under co-op tilldelas studenten en av arbetsgivaren utsedd handledare. Co-op är ett trepartssamarbete mellan högskola, student och arbetsplats. Merparten av tidigare studier fokuserar studenternas upplevelse av co-op eller vad co-op kan innebära för studentens studiemotivation, framtida karriär och möjlighet till arbete. Syftet med denna fenomenografiska studie är att beskriva handledares uppfattning om handlednings syfte. Studien kan därmed bidra till kunskap om den utbildningssituationen studenter ställs inför i co-op. Studiens resultat, som är baserad på intervjuer, visar fyra olika uppfattningar om handlednings syfte: Stödja in i gemenskapen, Delge specifikt kunskapsinnehåll, Att få möjlighet att lära och Bidra till produktionen. Handledarnas uppfattningar indikerar att studenten förväntas praktiskt tillämpa teoretisk kunskap och få arbets- och yrkesrelaterade erfarenheter genom ett socialt lärande. Variationerna i handledarnas uppfattningar antyder även att det samlade kunskapsinnehållet som studenten får ta del av under co-op kan variera stort. Utifrån resultatet diskuteras möjligheter och hinder för studentens lärande under co-op.

References

Almrud M.& Hjortzberg G. & Krassén P. (2011). Högskolekvalitet 2011. Svenskt Näringsliv.

Tillgänglig på internet: http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00026/H_gskolekvalitet_201_26436a.pdf

Co-op – en bra affär. (2012). Högskolan Väst hemsida Tillgänglig: http://www.hv.se/coop (2012-03-06)

Cooper L. & Orrell, J. & Bowden, M. (2010). Work integrated learning : a guide to effective practice. London: Routledge. [Elektronisk].

Fifolt, M. M. (2006). Students perception of mentoring in a university cooperative education program. Birmingham: Alabama.

Garsten, C. & Jacobsson, K. (red.). (2004). Learning to be employable: new agendas on work, responsibility and learning in a globalizing world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Larsson, M. & Lindén, J (red.). (2005). Handledning: perspektiv och erfarenheter. Lund: Studentlitteratur.

Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur.

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Malmö: Studentlitteratur.

Mården, B. (2007). Arbetsintegrerat lärande - bilder och motbilder. Trollhättan: Högskolan Väst.

Roojien, M.v(2009). Transforming 21st Century Corporate-University Engagement: From Work-Integrated Learning (WIL) to Learning-Integrated Work (LIW). Journal of Cooperative Education and Internship, 45(01), 5-9

Statens statistiska centralbyrå. (2010). Länens arbetsmarknad – befolkning, näringsliv, yrken och framtida pensionsavgångar. Tillgänglig på internet: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0521_2007A01_BR_AM78BR1001.pdf

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur.

Theliander, J. & Grundén, K & Mårdén, B. & Thång P-O. (2004). Arbetsintegrerat lärande. Lund: Studentlitteratur.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf

Weizs, M. (2001). The added value of a cooperative education program.

Tillgänglig på internet: http://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:4912

Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511803932

Wheeler R-E. (1999). Cooperative education in physical education, an exploratory study of students' perceptions of co-op experiences. National Library of Canada.

Wiseman, R. L. & Page, N. (2001). Site supervisors and students perceptions of quality indicators of cooperative learning. Journal of Cooperative Education, 36 (1), 61-75.

Zegwaard Karsten E. & Coll Richard K. (2011). Using cooperative education and work-integrated education to provide career clarification. Science Education International 22 (4), 282-291.

Åberg, Karin (2009). Anledning till handledning: skolledares perspektiv på grupphandledning. Diss. Högskolan i Jönköping.

Downloads

Published

2014-11-25

How to Cite

Johansson Mahic, M., & Skyvell Nilsson, M. (2014). Att forma en medarbetare eller att undervisa en student. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 4(2), 1–12. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2a4

Issue

Section

Peer-reviewed research articles