Udvikling af diplomuddannelse i erhvervspædagogik på baggrund af resultater fra projekter

[Developing diploma of vocational pedagogy based on results from projects]

Authors

  • Henriette Duch VIA University College
  • Ulla Nistrup
  • Jeppe Egendal
  • Birgitte Marcussen
  • Christina Højlund

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18831

Keywords:

Vocational teacher education, Engeström, vocational teacher, university college, teamwork, research and development project

Abstract

In Denmark, it is mandatory for vocational teachers to complete Diploma of Vocational Pedagogy. The objectives of the diploma are defined by the rules and regulations for diplomas in general but it also has to support the national policy for vocational educations. Moreover, the diploma has to support the strategies and agendas of vocational colleges and vocational teachers. University colleges supply this diploma. University college teachers teaching in the programme have to develop their pedagogical and educational competencies in order to support these agendas. One way to explore the need for development of the programme is to participate in projects. Using Engeströms theory and methodology, the paper analyses how results from three research and development projects can form the basis for development of Diploma of Vocational Pedagogy. The analysis stresses the history and contradictions in each project seen from the perspectives of each teacher’s subjectivity. The result is a method that can indicate how findings from projects can be used in the development of Diploma of Vocational Pedagogy.

Author Biography

Henriette Duch, VIA University College

Efter- og videreuddannelse

lektor

References

Avis, J. (2009). Transformation or transformism: Engeström’s version of activity theory? Educational Review, 61(2), 151–165. https://doi.org/10.1080/00131910902844754

Beck, S., Kaspersen, P. & Paulsen, M. (2014). Klassisk og moderne læringsteori. København: Hans Reitzel.

Caspersen, J., Havnes, A. & Smeby J.-C. (2017). Profesjonskvalificering i arbeid og etterutdanning. I S. Mausethagen & J.-C. Smeby (Red.), Kvalificering til profesjonell yrkesutøvelse (s. 118–129). Oslo: Universitetsforlaget.

Duch, H. (2017). Uddannelse til erhvervsskolelærer: En diplomuddannelse i et spændingsfelt mellem erhvervsrettet efteruddannelse, voksenuddannelse og professionsrettet videreuddannelse. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Elkjaer, B. & Brandi, U. (2014). An organisational perspective on professionals´ learning. I S. Billett, C. Harteis & H. Gruber (Red.), International handbook of research in professional practice-based learning (s. 835–856). Dordrecht: Springer.

Engeström, Y. (1996). Developmental work research as educational research. Nordisk Pædagogik, 16(3), 131–143.

Engeström, Y. (2001). Expansive learning at work: Toward an activity theoretical reconceptualization. Journal of Education and Work, 14(1), 133–156. https://doi.org/10.1080/13639080020028747

Engeström, Y. (2008). From teams to knots: Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511619847

Engeström, Y. (2012). Ekspansiv læring. I K. Illeris (Red.), 49 tekster om læring (s. 443–466). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

EVA [Danmarks Evalueringsinstitut]. (2015). Nye krav til de pædagogiske kompetencer. Portfolio: Et lærings- og evalueringsredskab i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/nye-krav-paedagogiske-kompetencer

Fenwick, T. (2007). Organisational learning in the ”knots”. Journal of Educational Administration, 45(2), 138–153. https://doi.org/10.1108/09578230710732934

Hiim, H. & Hippe, E. (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling: en studiebog i didaktik. København: Gyldendal.

Hiim, H. (2015). Educational action research and the development of professional teacher knowledge. I E. Gunnarsson (Red.), Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia (s. 147–161). New York: Routledge.

Højlund, C., Egendal, J.M. & Mark, L. (2017). Portfolio: Et lærings- og evalueringsredskab i diplomuddannelsen i erhvervspædagogik: Læring og Medier, 10(17), 1–25. https://doi.org/10.7146/lom.v10i17.25297

Karlsen, T.V. (2013). Digitaliseringens forpligtelse: En kritisk diskursanalyse af debatten om digitaliseringen af den offentlige sektor. København: Københavns Universitet. Hentet 29. oktober, 2018 fra http://pure.iva.dk/files/35561192/Speciale_endelig_version.pdf

Klafki, W. (2011). Dannelsesteori og didaktik: Nye studier. Århus: Klim.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interview: Introduktion til et håndværk. København: Hans Reitzel.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. (2012). Danmark – løsningernes land: Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://ufm.dk/publikationer/2012/danmark-losningernes-land

Professionshøjskolerne. University Colleges, Denmark. (2017). Studieordning: Diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 1. August 2017. Hentet 29. oktober, 2018 fra http://diplom.uc-dk.dk/diplomuddannelser/paedagogiske/erhvervsp%C3%A6dagogik.html

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti & Liberal Alliance. (2014). Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Hentet 29. oktober, 2018 fra http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf

Thomas, G. (2011). The case: Generalisation, theory and phronesis in case study. Oxford Review of Education, 37(1), 21–35. https://doi.org/10.1080/03054985.2010.521622

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2010). Strategi for uddannelse i entreprenørskab. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://ufm.dk/publikationer/2010/strategi-for-uddannelse-i-entreprenorskab

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016a). Bekendtgørelse om diplomuddannelser. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183349

Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016b). Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192526

Undervisningsministeriet (2018). Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hentet 29. oktober, 2018 fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197009#id666d2ce3-b7cf-4ba9-8564-c43c25c0c926

Young, M. (2001). Contextualising a new approach to learning: Some comments on Yrjö Engeström’s theory of expansive learning. Journal of Education and Work, 14(1), 157–161. https://doi.org/10.1080/713677004

Downloads

Published

2018-12-05

How to Cite

Duch, H., Nistrup, U., Egendal, J., Marcussen, B., & Højlund, C. (2018). Udvikling af diplomuddannelse i erhvervspædagogik på baggrund af resultater fra projekter: [Developing diploma of vocational pedagogy based on results from projects]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 1–18. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.18831