Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination

[Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]

Authors

  • Annelie Andersén Karlstads Universitet
  • Hamid Asghari
  • Maria Petersson

DOI:

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398

Keywords:

Vocational subject didactics, vocational teacher education, vocational teacher educators, working methods, goal, examination, content

Abstract

The purpose of this article is to investigate learning goals, content, working methods and examinations in the vocational didactic sections of the vocational teacher education programme. In a case study, a total of forty study guides from one vocational teacher education programme have been analysed in order to answer what central content is highlighted, how the goals are examined, and what course literature is used in vocational subject didactics in a selected vocational teacher education programme at a Swedish university. The aim of the analysis, based on Hiim’s (2010) model, is to find both clearly expressed and more latent elements. The results answer questions on what the subject didactics contain in three different courses. Vocational teacher educators plan their teaching with regard to the goals of vocational subject didactics, but the interpretation of goals varies among different educators and within different vocational subjects. The result also gives some indications of what could be general differences and similarities within and between different didactics teacher groups and/or vocational subjects. The analysis of the study guides also shows that educational background and the form of employment of educators seem to be of importance.

References

Andersén, A. (2010). Social representations and social identity in Swedish folk high schools: An application of Duveen and Lloyd. Papers on Social Representations, 19(1), 10.11–10.14.

Asghari, H. (2014). Från uppväxt till lärargärning: En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet. Doktorsavhandling, Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet.

Asghari, H. & Kilbrink, N. (2018). Två yrkeslärares berättelser om bedömningshandlingar på industritekniska programmet. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(1), 23–43. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188123

Dahlgren, L.O. (1990). Undervisningen och det meningsfulla lärandet. Linköping: Universitetet i Linköping, Lärarutbildningen.

Delmar, C. (2010). ”Generalizability” as recognition: Reflections on a foundational problem in qualitative research. Qualitative studies, 1(2), 115–128. https://doi.org/10.7146/qs.v1i2.3828

Fejes, A. & Köpsén, S. (2014). Vocational teachers’ identity formation through boundary crossing. Journal of Education and Work, 27(3), 265–283. https://doi.org/10.1080/13639080.2012.742181

Hiim, H. (2010). Pedagogisk aksjonsforskning. Tilnærminger, eksempler og kunnskapsfilosofisk grunnlag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanningen: Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesforankring av innholdet i yrkesutdanningen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(02), 136–148.

Högskoleförordning. (1993). Svensk författningssamling 1993:100. Hämtad 10 mars 2018 från http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Morse, J.M. (1999). Qualitative generalizability. Qualitative health research, 9(1), 5–6. https://doi.org/10.1177/104973299129121622

Nickolaus, R. & Abele, D.G.S. (2009). Teacher training for vocational schools in Germany: Structures, problems, perspectives. Stuttgart: University of Stuttgart, Institute for Educational Science and Psychology, Department of Vocational and Economic Education.

Ongstad, S. (2004). Fagdidaktik som forskningsfelt. I Norges forskningsråd. (Red.), Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet kupp: Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving (s. 30–69). Oslo: Norges forskningsråd.

Robson, J., Bailey, B. & Larkin, S. (2004). Adding value: Investigating the discourse of professionalism adopted by vocational teachers in further education colleges. Journal of Education and Work, 17(2), 183–195. https://doi.org/10.1080/13639080410001677392

Schofield, J.W. (2002). Increasing the generalizability of qualitative research. I A.M. Huberman & M.B. Miles (Red.), The qualitative researcher's companion (s. 171–203). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Sjøberg, S. (2001). Science and technology in education: Current challenges and possible solutions. Oslo: University of Oslo.

Downloads

Published

2019-01-10

How to Cite

Andersén, A., Asghari, H., & Petersson, M. (2019). Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination: [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 8(3), 98–123. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.188398